Prehľad startupov

Prehľad startupov

Startupy z 3. kola súťaže

 

Fitliner Training je inovatífitlogovny aplikačný systém, určený na rezerváciu osobných tréningov cez web kameru a vo fitnesscentrách. Hlavným zameraním je aplikovanie “15 minútovky” do IT a telekomunikačných spoločností, ktoré majú sedavých zamestnancov s cieľom zvýšenia produktivity ich práce. “15 minútovka” je povinné cvičenie počas pracovnej doby v zasadacej miestnosti, pred projektorom, kde na druhej strane obrazovky vedú tréning profesionálne fitness inštruktorky, so zameraním na odreagovanie sa a uvoľnenie chrbtice. Cieľom pre rok 2017-2018 je expanzia na EU trh.

Kontakt: Peter Budzák | budzak@fitliner.eu | +421 944 629 969 | www.fitliner.eu


Chargebrella je prenosný generátor Logotyp Chargebrellaelektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rozličné mobilné zariadenia, ako telefóny, tablety, či fotoaparáty. Po technickej stránke ide o termo-generátor, ktorý produkuje elektrickú energiu z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie – konkrétne z rôznych zdrojov tepla (ako napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a pod.) Zariadenie má užívateľsky prívetivý dizajn v tvare a veľkosti rúčky dáždnika, na ktorú je možné pripevniť špeciálny typ dáždnika s vnútornou stranou vyrobenou z reflexného materiálu. Spojením anglických slov charge (dobíjať) a umbrella (dáždnik) vznikol aj názov produktu – Chargebrella.

Kontakt: Daniel Šlosár | slosar@chargebrella.com| +421 907 547 062 | www.chargebrella.com


HoneyLOG (honeypot logs) sa venuje oblasti infordmačnej bezpečnosti. Podstatou projektu je systém založený na pasciach pre útočníkov (honeypotoch), ktorých cieľom je prilákať útočníka a získať o ňom rôzne typy informácií, najmä však ciele útočníka, postup pri útoku a použité nástroje. Nadstavbou projektu bude systém HoneyCAT umožňujúci predikovať útoky na konkrétnu počítačovú sieť alebo sieťové služby. Projekt HoneyLOG sa zameriava na malé a stredné podniky. Tieto podniky si vo väčšine prípadov nemôžu dovoliť hardvér zabezpečujúci väčší stupeň bezpečnosti alebo bezpečnostného technika, ktorý by analyzoval bezpečnostné incidenty.

Kontakt: Pavol Sokol | pf-honeynet@upjs.sk | +421 (5) 234 2425 | www.oneylog.eu


Lurity (ex.Emomimluritye) je inteligentná digitálna postava vo výkladoch obchodov, ktorá analyzuje okoloidúcich ľudí. Na základe tejto analýzy (pohlavie, vek, typ oblečenia a emócie). Lurity vyberá svoje správanie, aby získal pozornosť ľudí a prilákal ich dnu do obchodu používajúc stále sa zlepšujúcu umelú inteligenciu. Cloudové a “plug and play” riešenie obchodník jednoducho zapojí. Lurity transformuje výklad na emočný zážitok a nahrádza staromódne statické figuríny.

Kontakt: Mária Virčíkova | maria.vircik@gmail.com | +421 915 939 864 | www.lurity.com


varimVarim sa zameriava na automatickú prípravu hotových jedál. Príslušenstvo v podobe rozšírenej verzie je vhodné aj pre internáty, stravovacie zariadenia, firmy /aj väčšie/, nemocnice, sociálne zariadenia i zariadenia pre seniorov. Celý systém sa bude dať ovládať na diaľku s využitím mobilných technológií/wi-fi, bluetooth, sms, internet/.

Kontakt: Stanislav Petrek | stanislav.petrek@gmail.com | varim-europe.eu.

 

Startupy z 2. kola súťaže

logoVIZUALIZACKY – je spoločnosť ponúkajúca služby v oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne. Spoločnosť aktívne spolupracuje s akademickým prostredím na vývoji nových aplikácií pre desktopy, mobily a tablety, určených pre podporu komunikácie medzi účastníkmi výstavby a na marketingové účely developerských projektov. Ponúka služby v oblasti 3D vizualizácií (3D vizualizácie rodinných domov, bytových domov, obytných zón, 3D vizualizácie interiérov, nábytkov, produktov a pod.) a virtuálnej reality (interaktívne virtuálne prehliadky projektov s 3D okuliarmi Oculus Rift, 360° virtuálne prehliadky exteriérov, 360° virtuálne prehliadky interiérov, aplikácie pre mobily a tablety).

Kontakt:  Pavol Kaleja | vizualizacky@vizualizacky.com | +421 907 394 351 | www.vizualizacky.com


fixer_250pFixer je systém na elimináciu chýb spôsobených ľudským faktorom pri práci na výrobnej linke. Pracuje na základe identifikácie objektov nachádzajúcich sa v zornom poli IR kamery s veľmi rýchlym vyhodnocovaním pozície v absolútnom súradnicovom systéme. Vďaka presnej znalosti o relatívnej polohe pracovného nástroja (napr. skrutkovača alebo doťahovačky) vzhľadom na kompletizačnú stolicu, Fixer dokáže sledovať či pracovník dodržuje predpísaný pracovný postup. V prípade anomálie, čiže ak pracovník poruší postupnosť krokov, Fixer okamžite odpojí skrutkovač od prívodu elektrického prúdu a tým zabráni pracovníkovi vykonať chybný krok. Systém môže byť využitý v automobilovom priemysle, pri výrobe rôznych strojárskych zariadení a pod.

Kontakt: Marek Novák | marek.novak@cnl.com | +421 902 998 483 | www.linkedin.com/pub/marek-novak


gruveo_250pGruveo je bezplatná online video platforma na uskutočňovanie hovorov cez Internet s dôrazom na jednoduchosť. Dovoľuje sa spojiť a komunikovať ľubovolným dvom účastníkom cez zabezpečené a anonymné spojenie. Stačí sa iba dohodnúť na spoločnom kóde, podľa ktorého Gruveo spojí účastníkov hovoru. Gruveo nepotrebuje žiadnu registráciu a beží na PC, Androide aj iOS.

Kontakt: Art Matsak | art@gruveo.com | +421 903 879 078 | www.gruveo.com


Blink sa zaoberá vývojom blogo_blinkezdrôtového blesku, vďaka ktorému sú fotografie plné života, farieb a prirodzených tónov pleti. Blesk je použiteľný s profesionálnymi zrkadlovými fotoaparátmi, aj so smartfónmi a tabletmi. Použitie viacerých bleskov zaručuje dokonalé osvetlenie. Blesk Blink rieši aj zatiaľ najväčší problém klasických bleskov – teplotu svetla. Pomocou mobilnej aplikácie je možné nastaviť teplotu farby od 3000 až do 6500 Kelvinov, samozrejmosťou je aj nastavenie sily záblesku jednotlivých bleskov.

Kontakt: Jozef Orenič | jozef.orenic@gmail.com |+421 917 385 571

 

Startupy z 1. kola súťaže

CEELABS je progresívny startup vychádceelabs_logozajúci z aplikovaného výskumu a viacerých rokov skúseností v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach. CEELABS buduje distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje živý, alebo dávkový export nameraných dát o využívaní elektrickej energie cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u distribútorov elektrickej energie, ktorí vďaka našim produktom dokážu svojim zákazníkom poskytnúť nové služby a naplniť legislatívne požiadavky EK a vlády SR.

Kontakt: Jozef Janitor | jozef.janitor@ceelabs.com | +421 908 343 546 | www.CEELABS.com.


logo CropTech

Smart hydroponické systémy od spoločnosti CropTech sú plne autonómne, vysoko škálovateľné s prepojením na cloud pre domácu ako aj podnikovú indoor a outdoor produkciu potravín. Maximalizácia výnosov pri súčasnom znižovaní nákladov je možná prostredníctvom extenzívnych inovácií v oblasti optimalizácie energií, skorej detekcie chýb, samodiagnostike a vzdialenom prístupe k hydroponickému systému. Cieľom je zachovanie udržateľnosti v produkcii potravín a potravinovej bezpečnosti, nie len na území Slovenskej republiky, ale celosvetovo.

Kontakt: Martin Paľa |info@croptech.com | +421 918 697 155 | www.croptech.com


Základným konceptomefeoslogo projektu EFEOS je vytvoriť platformu pre automatickú réžiu videa z viacerých kamier. Systém pracuje s použitím rozmanitých streamingových zariadení s pripojením do internetu (napr. Smartphone, Google Glasses, Dron, IPcam alebo klasická kamera). Práve použitie viacerých uhlov pohľadu dovoľuje systému buď manuálne alebo automaticky vybrať najlepší záber na sledovaný objekt za použitia špecifických metrík na báze trackingu objektu záujmu v zábere a predikcie najlepšieho záberu. Tento výsledný najlepší obraz zo snímanej udalosti sa v reálnom čase dostáva k vzdialeným divákom prostredníctvom webového rozhrania alebo IPTV boxu, ktorí si môžu týmto spôsobom vychutnať nový rozmer prijímania multimediálneho obsahu na živo. Využitie systému je zamerané nie len na kreatívny priemysel ale aj na použitie pre sledovanie objektov v bezpečnostných zložkách, monitoring výrobných liniek a podobne.

Kontakt: Dávid Cymbalák | efeos@efeos.com | efeos.com


Projekt Galileo (neskôr Petrinec Technology, aktuálny názov Boldburg) sa galileo_logo_250pzaoberá vývojom modulárneho hardvéru určeného pre všetky odvetvia pracujúce s vysoko kvalitným a mnoho kanálovým audiom. Zariadenie je určené primárne na smerovanie, rozbáčanie, úpravu a prenos audia v maximálnej kvalite 384 kHz a rozlíšení 24 bitov ktoré je realizované pokročilími hardverovými technológiami. Riešenie dokáže dokonale pokryť požiadavky rádio staníc, televíznych staníc, nahrávacích štúdií, live koncertov či koncertných a kongresových hál. Využívame najnovšie technológie v oblasti elektroniky a môžeme teda obslúžiť akúkoľvek požiadavku zákazníka.

Kontakt: info@boldburg.com | boldburg.com


Startup getFarmget farmer logoer je projektom spoločnosti Localhost s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom webových a mobilných aplikácií. GetFarmer je zameraný na sprístupnenie lokálne dopestovaných potravín z menších fariem zákazníkom prostredníctvom eshopu, v ktorom si zákazníci budú môcť vybrať potraviny, ktoré im dopravca dovezie až domov, čerstvé priamo od farmára.

Kontaktná osoba: Jozef Orenič | info@getfarmer.com | +421 905 190 022 | www.getfarmer.com


logo SchoolTabSchoolTab mobilná aplikácia určená pre edukatívne organizácie, ktoré majú záujem využívať tablety ako pomôcku vo vyučovacom procese. SchoolTab je softvérové riešenie prinášajúce možnosť kooperácie tabletov počas vyučovania, ktoré umožní prepojiť tablety medzi sebou a tým dať učiteľovi nové možnosti výučby. Aplikácia taktiež prináša zdieľanie dokumentov, zadávanie domácich úloh, sociálnu interakciu a mnoho ďalších funkcií, ktoré majú za úlohu pomôcť študentom pri domácej príprave.

Kontaktná osoba: Peter Slosarčík | peter.slosarcik@student.tuke.sk | +421 908 266 470


logo AppEatApp@Eat softvérové riešenie pre reštaurácie a návštevníkov. Návštevníci si môžu vyberať z ponuky reštaurácie rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne pohodlnejšie. Reštaurácie ušetria pracovnú silu, získajú prehľad o svojich klientoch a urýchlia obsluhovanie. Zákazník má pomocou svojho smartfónu k dispozícií digitálny jedálny lístok, či prehľad o hodnotení a odporúčaní predchádzajúcich zákazníkov. Aplikácia zobrazuje obsadenosť v reálnom čase.

Kontaktná osoba: Tomáš Liszkai | tomas.liszkai@cnl.sk | +421 908 952 215


logo GridJe webová služba pre rýchlu a jednoduchú analýzu a vizualizáciu dát z rôznych zdrojov. Umožňuje pridanie zdrojov vo forme CSV, Excel, alebo z rôznych webových služieb a následné definovanie krokov pre spracovanie a vizualizáciu. GRID umožňuje meniť zdrojový kód jednotlivých krokov, vďaka čomu je možné upraviť proces presne podľa potrieb používateľa.

Kontaktná osoba: Vojtech Rinik |  vojto@rinik.net


logo AptElementsJe startup zameraný na design a vývoj inovatívnych a prakticky použiteľných produktov pre webové, mobilné a embedded platformy. Našou špecialitou je Bluetooth 4.0 a technológia iBeacon od Apple. Máme tiež bohaté skúsenosti so štandardným vývojom. Popri vývoji vlastných produktov sa venujeme aj práci na externých projektoch.

Kontaktná osoba: Ondrej Makši | ondrej.maksi@gmail.comhttp://apt-elements.com/


logo LarTechIdeou projektu je vytvoriť tzv. virtuálne prehliadky, teda panoramatické obrázky, ktoré zobrazujú 360°/180° priestoru tak, ako by sa návštevník priamo nachádzal na mieste s možnosťou výhľadu ľubovoľným smerom za použitia špecializovanej techniky. Takýmto spôsobom spracúvame vybrané laboratória TUKE a umiestňujeme ich na stránky tak, aby si študenti, zamestnanci, spriatelené univerzity, ale aj široká verejnosť vedeli pozrieť zaujímavosti z univerzity. Použitím vybraných nástrojov sú nastavené jednotlivé prechody medzi danými prehliadkami, čím sa zostrojí virtuálna mapa areálu a iných priestorov TUKE.

Kontaktná osoba: Peter Lastovecký | lastovecky.peter@gmail.com  | +421 907 419 669  | www.lartech.sk