2. kolo súťaže

2. kolo súťaže

Startupy z 2. kola súťaže

logoVIZUALIZACKY – je spoločnosť ponúkajúca služby v oblasti 3D grafiky a virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne. Spoločnosť aktívne spolupracuje s akademickým prostredím na vývoji nových aplikácií pre desktopy, mobily a tablety, určených pre podporu komunikácie medzi účastníkmi výstavby a na marketingové účely developerských projektov. Ponúka služby v oblasti 3D vizualizácií (3D vizualizácie rodinných domov, bytových domov, obytných zón, 3D vizualizácie interiérov, nábytkov, produktov a pod.) a virtuálnej reality (interaktívne virtuálne prehliadky projektov s 3D okuliarmi Oculus Rift, 360° virtuálne prehliadky exteriérov, 360° virtuálne prehliadky interiérov, aplikácie pre mobily a tablety).

Kontakt:  Pavol Kaleja | vizualizacky@vizualizacky.com | +421 907 394 351 | www.vizualizacky.com


fixer_250pFixer je systém na elimináciu chýb spôsobených ľudským faktorom pri práci na výrobnej linke. Pracuje na základe identifikácie objektov nachádzajúcich sa v zornom poli IR kamery s veľmi rýchlym vyhodnocovaním pozície v absolútnom súradnicovom systéme. Vďaka presnej znalosti o relatívnej polohe pracovného nástroja (napr. skrutkovača alebo doťahovačky) vzhľadom na kompletizačnú stolicu, Fixer dokáže sledovať či pracovník dodržuje predpísaný pracovný postup. V prípade anomálie, čiže ak pracovník poruší postupnosť krokov, Fixer okamžite odpojí skrutkovač od prívodu elektrického prúdu a tým zabráni pracovníkovi vykonať chybný krok. Systém môže byť využitý v automobilovom priemysle, pri výrobe rôznych strojárskych zariadení a pod.

Kontakt: Marek Novák | marek.novak@cnl.com | +421 902 998 483 | www.linkedin.com/pub/marek-novak


gruveo_250pGruveo je bezplatná online video platforma na uskutočňovanie hovorov cez Internet s dôrazom na jednoduchosť. Dovoľuje sa spojiť a komunikovať ľubovolným dvom účastníkom cez zabezpečené a anonymné spojenie. Stačí sa iba dohodnúť na spoločnom kóde, podľa ktorého Gruveo spojí účastníkov hovoru. Gruveo nepotrebuje žiadnu registráciu a beží na PC, Androide aj iOS.

Kontakt: Art Matsak | art@gruveo.com | +421 903 879 078 | www.gruveo.com


Blink sa zaoberá vývojom blogo_blinkezdrôtového blesku, vďaka ktorému sú fotografie plné života, farieb a prirodzených tónov pleti. Blesk je použiteľný s profesionálnymi zrkadlovými fotoaparátmi, aj so smartfónmi a tabletmi. Použitie viacerých bleskov zaručuje dokonalé osvetlenie. Blesk Blink rieši aj zatiaľ najväčší problém klasických bleskov – teplotu svetla. Pomocou mobilnej aplikácie je možné nastaviť teplotu farby od 3000 až do 6500 Kelvinov, samozrejmosťou je aj nastavenie sily záblesku jednotlivých bleskov.

Kontakt: Jozef Orenič | jozef.orenic@gmail.com |+421 917 385 571