6. kolo súťaže

6. kolo súťaže

Startupy zo 6. kola súťaže

Startup sa zaoberá vývojom adaptéra pre optické zariadenia s názvom Adaptér PRO-OPTone, ktorý prepája mobilné telefóny s optickými prístrojmi, napr. ďalekohľadmi. Cieľom je vytvárať fotografie a nahrávať videá. Taktiež sa vyvíja internetová stránka, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia zdieľať tieto fotografie a videá.

Kontaktná osoba

Ing. Ján Beňo
tel. +421 918 141 110
e-mail: jan.beno10@gmail.com


eFFy sa zaoberá zvyšovaním finančnej gramotnosti mladých ľudí. Produkt pomocou gemifikácie učí hospodárenie s peniazmi, zlepšuje uvedomenie si hodnoty peňazí a odstraňuje strach z používania informačných technológií vo finančnom svete.

Kontaktná osoba

Peter Imrich
tel. +421 908 800 111
e-mail: peter.imrich1607@gmail.com

 


Inncon – Innovative Construction prináša inovácie v oblasti stavebníctva pre zefektívnenie a skvalitnenie technologických postupov, čím zákazník získa časovú a finančnú úsporu. Hlavným vývojovým produktom je inovatívna stavebná doska Comfywarm. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím dosky Comfywarm zákazník dosiahne komfortné vnútorné teplo, ktoré je v porovnaní s tradičným spôsobom vykurovania zrealizované rýchlejšie a lacnejšie, keďže montáž dosky a realizácia vykurovania je zhotovená v jednom kroku. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nie len pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov, či zateplených fasádach.

Kontaktná osoba

Ing. Dominik Dubecký
tel. +421 949 608 058
e-mail: dominik.dubecky@gmail.com


Tím Jellybo pracuje v grafickom štúdiu. Klienti dnes vyžadujú skvelé UX a UI, ktoré vedia vytvoriť napríklad vkusné webové mikroanimácie a mikrointerakcie. Ich programovanie je časovo náročné, teda aj pomerne drahé. Toto bol pre nás impulz na vytvorenie trhoviska, ktoré sme nazvali Jellybo. Našli sme tak trochu dieru na trhu 😊 Pri práci používame rôzne databanky – na fotky, hudbu, či webové šablóny. Databanka ale neexistuje na webové animácie – privítajte, prosím, marketplace Jellybo. 😊

Môžete tam nájsť najrôznejšie mikroanimácie a mikroanimácie pre váš web a stiahnuť si ich za malý poplatok. Po zaplatení obdržíte mailom programátorsky kód animácie. Našou výhodou je, že ich customizácia a nasadenie na Váš web je spravené naozaj jednoducho, aby ste si používanie Jellybo animácií ozaj zamilovali.

Momentálne vytvárame animácie sami, ale túto platformu budujeme ako trhovisko. Je to miesto, kde príde človek, ktorý kúpou animácií ušetrí svoj čas a Jellybo je ten, kto ho prepojí s človekom, ktorého tvorba animácií baví a svoj talent teda môže na našej stránke zúročiť. Inak povedané – zarábať mnohokrát na niečom, čo vytvorí raz. 😊 Pretože pokiaľ je už raz kód vytvorený, jeho použitie nemá limit a prostredníctvom Jellyba môže jeho mikroanimácie uvidieť celý svet.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke jellybo.com.

Kontaktná osoba

Norman Bystričan
tel. +421 948 355 017
e-mail: norman@litchi.sk


Inovujeme pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzujeme jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávame reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

Kontaktná osoba

Lukáš Kianka
tel. +421 915 927 665
e-mail: lukas.kianka@cnl.sk


 

Let´s Pay je projekt, ktorý sa zaoberá procesom zlepšia, zrýchlenia a väčšieho zabezpečenia platieb prostredníctvom kreditných a debetných kariet. Zrýchľujeme proces objednávky, kde vynechávame potrebu diktovania kreditnej karty s bezpečnostným prvkami a využívame zaužívane platobné brány pre zaplatenie objednávky. Reštaurácii skracujeme dĺžku hovoru pri objednávke čo ma za následok vybavenie viacerých zákazníkov. Na strane zákazníka poskytujeme jednoduchší a bezpečnejší spôsob vyplatenia objednávky. Naša platforma taktiež poskytuje možnosť integrácie do iných pokladničných alebo objednávacích systémov.

Kontaktná osoba

Nikolas Balog
tel. +421 949 114 646
e-mail: nikolas.balog@webbit.sk

 


MINEWORLD chce poskytnúť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, kde virtuálna a rozšírená realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním. Zážitok má byť prežitý na vlastnej koži. V časti, ktorá je náučná, má každý skúsiť jednotlivé časti dobývania, ako v minulosti tak aj v súčasnosti.

Kontaktná osoba

Lucia Domaracká
tel. +421 908 983 575
e-mail: domaracka.lucia@gmail.com


OnlineAmbulancia rieši znížené pohodlie práce lekára, sestričky a pacientovi dáva možnosť lepšieho využitia času, ako sedením v čakárni. Nervozita pacientov spôsobená dlhou čakacou dobou a neorganizovanosťou čakárne, zvýšené riziko nákazy, rušivé faktory spôsobené neustálym klopaním a v neposlednom rade neinformovanosť o aktuálnom stave čakárne sú hlavné problémy, s ktorými sa stretne každý pacient. Taktiež chýba informácia o pacientovi, dôvode návštevy, prípadne o jeho chronickom ochorení.

Našim cieľom je, na základe špecifikácie pacientov a lekárov, či už všeobecných alebo odborných, vytvoriť efektívne a komplexné riešenie celej problematiky, pričom sa nezameriavame len na základné problémy pacienta, ale aj na potreby lekára. Myslíme taktiež na oblasť každodennej starostlivosti o zdravotný stav vo forme nášho osobného asistenta.

Kontaktná osoba

Martin Fedorjak
tel. +421 904 957 875
e-mail: fedorjakm@gmail.com


Polythreat Eco je kaliace médiúm na báze disperzných polymerov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie, lacnejšie a má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymerom.

 

Kontaktná osoba

Dávid Kuzmiak
tel. +421 918 706 561
e-mail: david.kuzmiak@student.tuke.sk


Runout je jedinečná mobilná aplikácia, ktorá ponúka nové možnosti nakupovania z pohodlia domova. Vďaka inovatívnemu peer-to-peer systému sa postaráme o to aby ste už nikdy nemuseli strácať čas v obchodoch a mohli sa tak venovať niečomu užitočnejšiemu.

Runout navyše nerobí rozdiely medzi užívateľmi. To znamená že, každý môže žiadať donášku a zároveň aj donášať. Práve takto chceme dať možnosť privyrobiť si takmer každému.

Zároveň ponúkame možnosť propagácie produktov pre rôzne obchodné reťazce, od tých najmenších až po supermarkety..

 

Kontaktná osoba

Dávid Jozef Hreško
tel. +421 918 306 476
e-mail: hreskodavid57@gmail.com