Úvod Info pre startupy Pozvánka na technický seminár v Košiciach

Pozvánka na technický seminár v Košiciach

311
V stredu 17. 5. 2017 v čase od 9:00 do 13:00 sa bude v Univerzitnej knižnici TUKE konať technický seminár.

Seminár sa bude skladať z dvoch častí – prvá bude zameraná na ukážky klasických scenárov s využitím cloudových služieb (Azure Automation, Azure SQL DB alebo Visual Studio Team Services). Druhá časť bude venovaná inovatívnym scenárom s využitím pokročilých cloudových služieb ako je Azure Functions, Azure IoT Hub alebo Cognitive Services.
Podrobnosti o programe a registračný formulár nájdete na tomto odkaze.