Úvod Info pre startupy Tri nové iniciatívy EÚ – Podpora startupom a scaleupom

Tri nové iniciatívy EÚ – Podpora startupom a scaleupom

303

Tretia z dôležitých iniciatív sa zameriava na tzv. scaleups. Scaleup je mladá firma s výhľadom rastu/expanzie v zmysle prístupu na trh, tržieb, pridanej hodnoty alebo počtu zamestnancov. Tieto firmy na masové nasadenie nových produktov potrebujú jednak financie a tiež expertízu riadenia podnikania či predaja na medzinárodných trhoch. 

Nová iniciatíva Európskej komisie týkajúca sa začínajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov má za cieľ poskytnúť početným európskym inovatívnym podnikateľom možnosť, aby sa ich podniky stali svetovými lídrami. Spája všetky možnosti, ktoré už EÚ ponúka, a pridáva k nim nový dôraz na investície rizikového kapitálu, konkurzné právo a zdaňovanie. Zmeny programu Horizont 2020 pripravia cestu pre Európsku radu pre inovácie, pričom počas rokov 2018 – 2020 sa využije 1,6 miliardy EUR na podporu zdola nahor pre prelomové inovačné projekty začínajúcich podnikov s potenciálom rastu.

Táto iniciatíva spája celú škálu existujúcich a nových opatrení zameraných na vytvorenie ucelenejšieho rámca s cieľom umožniť začínajúcim podnikom rásť a podnikať v celej Európe, a to najmä:

  • Zlepšený prístup k financiám: Komisia a skupina Európskej investičnej banky spúšťajú celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov EUR a správcovia fondov musia získať minimálne trikrát toľko zo súkromných zdrojov, čím sa iniciuje financovanie rizikovým kapitálom v minimálnej výške 1,6 miliardy EUR.
  • Druhá šanca pre podnikateľov: Komisia predložila legislatívny návrh týkajúci sa konkurzného práva. Spoločnostiam nachádzajúcim sa vo finančných ťažkostiach umožní včasnú reštrukturalizáciu, aby sa nedostali do konkurzu a nemuseli prepúšťať zamestnancov. Čestným podnikateľom navyše uľahčí využívať druhú šancu bez toho, aby boli penalizovaní za neúspech ich predchádzajúceho podnikateľského zámeru, pretože po uplynutí najviac troch rokov budú úplne oddlžení.
  • Jednoduchšie daňové priznania: Komisia takisto pracuje na niekoľkých daňových zjednodušeniach vrátane nedávneho návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), v rámci ktorého sa navrhuje podporovať malé a inovačné spoločnosti, ktoré chcú cezhranične rozšíriť svoju činnosť. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú plány na zjednodušenie systému DPH v EÚ a rozšírenie nadchádzajúcich usmernení týkajúcich sa najlepších postupov v oblasti daňových režimov členských štátov pre rizikový kapitál.

Do marca 2017 spustila podporné opatrenia pre scaleupy aj európska sieť Enterprise Europe Network v rámci pilotného projektu, ktorý okrem zmapovania národných/regionálnych ekosystémov podpory tiež pomôže aj vybraným firmám s potenciálom medzinárodnej expanzie založenej na inovatívnych produktoch.

Viac informácií a užitočné odkazy nájdete na tejto stránke.