Úvod Info pre startupy Výzva na poskytnutie kreatívnych voucherov

Výzva na poskytnutie kreatívnych voucherov

773

SIEA (Slovenská investičná a energetická agentúra), ako prijímateľ národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ (OP VaI) vyhlásilia výzvu na poskytnutie kreatívnych voucherov .

Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú podporu, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 podporovaných odvetví: architektúradizajnreklama a marketingIKT – počítačové programovanie.

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera – a to až do výšky 50 % nákladov. Pri prvých výzvach je to v prípade odvetvia architektúry maximálne do 10 000 €, v ostatných troch odvetviach do 5 000 €

 

Ako byť zahrnutý do galérie realizátorov?

Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v jednom alebo vo viacerých projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúradizajnreklama a marketing a IKT – počítačové programovanie.

Výzva pre realizátorov je otvorená od 20. júla 2018. Zaregistrovať sa možno na stránke www.vytvor.me/galeria.html, kde môžu záujemcovia vyplniť elektronickú Žiadosť o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov. Na otvorenú výzvu sa môžu realizátori prihlasovať priebežne.

Výzvy pre žiadateľov o kreatívne vouchere v odvetviach architektúra a dizajn budú vyhlásené 1. augusta 2018. Výzvy pre žiadateľov o vouchere v odvetviach reklama a marketing a informačno komunikačné technológie – programovanie SIEA plánuje vyhlásiť v septembri 2018.

Žiadateľ: mikro, malý a  stredný podnik

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na : http://www.vytvor.me/galeria.html

Predchádzajúci článokSeminár – Úvod do ochrany duševného vlastníctva
Ďalší článokStartupcentrum UVP TECHNICOM Workshop-y