Úvod Info pre startupy Vzdelávací program v Izraeli: V4 Innovators in Israel Training Program

Vzdelávací program v Izraeli: V4 Innovators in Israel Training Program

618

Prvý ročník vzdelávacieho programu „V4 Innovators in Israel Training“ podporuje mladých podnikateľov/začínajúcich podnikateľov a zástupcov inkubátorov/zamestnancov na základe Memoranda o porozumení o odbornej príprave v oblasti inovácií medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a vládou Izraelského štátu.

Program podporuje začínajúce podniky pri hodnotení trhového potenciálu ich inovatívnych myšlienok / riešení / prototypov / MVP / produktov / služieb. Očakáva sa podpora až 7. účastníkov za krajinu V4.

Program sa uskutoční v Izraeli v dňoch 3. až 19. decembra 2018.

Viac informácií o možnostiach prihlásenia sú dostupné na: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/v4-innovators-israel-training-program/